semmi
Home Theme Ask me anything
betegallat asked: nagyonjó lett/lesz a hajad szoki


Answer:

sdbufbsdvgbuvrubsgv:)

Most kene rendeznunk egy ‘megolunk mindenkit’ napot.

chameleon-s-oul:

deak szonyjaval

:)

betegallat asked: mert peti egy nyomorék:)


Answer:

.

chameleon-s-oul asked: Azert az a feeling, mikor hamhamhamlalalasss kedveli a posztodat, meger egy milliot.


Answer:

maskor is adom a nevemet a jokhozz

majd minden eltűnik , elvisz minket a szél..

(Source: visszaporgetniazidot, via panni-i)

white-cuckoo:
mert ennyire még nem hianyoztal, soha

(Source: stop-living-in-the-shadow)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter